Welckom bij verzekeringskantoor De Potter

Verzekering voor huurdersaansprakelijkheid verplicht in Vlaanderen en Wallonië

Sinds 1 januari 2019 geldt een aanpassing van de regionale huurwetgevingen die in sommige  gevallen een verplichte verzekering voor huurder en/of verhuurder inhoudt. In Brussel en Wallonië is de huurwetgeving het voorbije jaar aangepast. In Vlaanderen is de wijziging voorzien voor 1 januari 2019. Wat verandert er op vlak van verzekeringen? Vlaanderen De huurder is

Meer lezen

Huispersoneel wordt onderworpen aan de Sociale Zekerheid vanaf 01 oktober 2014.

Een werkgever moet zijn werknemers verzekeren voor arbeidsongevallen en betaalt op hun loon bijdragen aan de Sociale Zekerheid. Voor sommige werknemers geldt een vrijstelling van deze bijdragen. Het gaat o.a. om de categorie die wij omschrijven als huispersoneel (niet inwonende dienstboden of occasionele werknemers zoals hulp in de tuin of poetshulp. Vanaf 1 oktober 2014 komt

Meer lezen

Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing

De objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing is, zoals het contract arbeidsongevallen, een wettelijk verplichte verzekering. Bij het afsluiten van de polis is de verzekeringsmaatschappij verplicht een verzekeringsattest af te leveren dat moet worden overgemaakt aan de burgemeester. Volgende inrichtingen dienen een dergelijke verzekering af te sluiten: Dancings, discotheken en alle openbare gelegenheden waar gedanst wordt

Meer lezen