Welckom bij verzekeringskantoor De Potter

Verzekering Huispersoneel: concrete impact van de nieuwe reglementering

Op 1 oktober 2014 is de regelgeving over huispersoneel gewijzigd. Doet u een beroep op de betalende diensten van iemand voor huishoudelijke taken zoals strijken, schoonmaken, koken of tuinieren? Dan moet hij zich verplicht inschrijven bij de RSZ als werkgever, bepaalde formaliteiten vervullen en socialezekerheidsbijdragen betalen.

Huispersoneel wordt onderworpen aan de Sociale Zekerheid vanaf 01 oktober 2014.

Een werkgever moet zijn werknemers verzekeren voor arbeidsongevallen en betaalt op hun loon bijdragen aan de Sociale Zekerheid. Voor sommige werknemers geldt een vrijstelling van deze bijdragen. Het gaat o.a. om de categorie die wij omschrijven als huispersoneel (niet inwonende dienstboden of occasionele werknemers zoals hulp in de tuin of poetshulp. Vanaf 1 oktober 2014 komt

Meer lezen