Bestuurdersverzekering

Bestuurdersverzekering

U bent bestuurder of beheerder van een onderneming of vzw, dan hebt u geen gemakkelijke taak. Niet alleen maakt u vaak lange en vermoeiende dagen, de zware verantwoordelijkheden brengen bovendien steeds meer stress met zich mee. En of dit nog niet volstaat, loopt u bovendien een risico verbonden aan uw aansprakelijkheid als bestuurder. Een risico dat, bij fouten of nalatigheid in de uitoefening van uw functie, zelfs uw privévermogen kan bedreigen!

Factoren als de steeds striktere wetgeving op de vennootschappen en de toenemende complexiteit van het economische leven doen dit risico onophoudelijk toenemen. En dit effect wordt nog versterkt door de internationalisering van het bedrijfsleven, de fusie van ondernemingen en andere technische evoluties.

Een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders of beheerders van een vennootschap is voor bedrijfsleiders dan ook onmisbaar. Daarom stellen wij een bestuurdersverzekering voor. Een oplossing op maat van KMO’s en verenigingen.

[list] [list_item icon=”check”]Een product op maat van KMO’s en vzw’s[/list_item] [list_item icon=”check”]Een contract zonder verborgen uitzonderingen[/list_item] [list_item icon=”check”]Een dekking tegen alle financiële klachten gericht tegen uw klanten[/list_item] [list_item icon=”check”]Aanzienlijke tussenkomsten in de verdedigingskosten[/list_item] [list_item icon=”check”]Een eenvoudige onderschrijving en een gemakkelijk beheer[/list_item] [/list]

Iedereen die financiële schade geleden heeft, kan een klacht indienen tegen één of meerdere bestuurders.De eiser moet wel kunnen bewijzen dat een fout van de bestuurder aan de basis ligt van de geleden schade.

Enkele veelgestelde vragen [accordion open=”2″] [accordion-item title=”De algemene vergadering geeft toch elk jaar kwijting aan zijn bestuurders? “]In principe zal de algemene vergadering, in een afzonderlijke stemming, na de goedkeuring van de jaarrekening inderdaad zijn bestuurders via de zogenaamde kwijting ontlasten van hun aansprakelijkheid tegenover de vennootschap voor het afgelopen boekjaar. Dit stelt de bestuurder echter geenszins volledig veilig:

  • de kwijting geldt enkel voor de contractuele aansprakelijkheid tegenover de vennootschap. Ze heeft dus alleen betrekking op de bestuursfouten en niet op de andere vormen van fouten. Bovendien is ze slechts geldig tussen de rechtspersoon en zijn bestuurders, en dus niet tegenover derden en minderheidsaandeelhouders die niet meestemden;
  • indien de vennootschap failliet gaat, kan de curator ter verdediging van de belangen van de schuldeisers de bestuurder toch nog aanspreken.

[/accordion-item]

[accordion-item title=”Kan de bestuurder zich niet contractueel vrijwaren tegenover eventuele aanspraken op het moment dat hij zijn mandaat aanvaardt?”]Een dergelijke contractuele vrijwaring is inderdaad mogelijk, maar dit betekent dat de financiële gevolgen door de vennootschap gedragen moeten worden. Deze oplossing verplaatst dus enkel het probleem.[/accordion-item]

[accordion-item title=”Dekt de verzekering B.A. Uitbating niet deze risico’s?”]De B.A. van de onderneming dekt slechts de materiële en/of lichamelijke schade in het kader van de activiteit van de onderneming. Dit terwijl de aansprakelijkheidsverzekering van de bestuurders de financiële schade in het kader van de uitoefening van het mandaat van bestuurder dekt.[/accordion-item] [/accordion]

 

Interesse of meer informatie nodig?

[vfb id=5]
admin

Reacties zijn gesloten.